ISO-certifiering inom Miljö/Kvalitet

Vi har sedan många år haft som vision att vara ett miljövänligt alternativ för våra hotellgäster. Vi ligger i ett naturreservatsområde därför det känns helt naturligt. Arbetet för att skapa ISO-system har påbörjat i 2011. Det har varit startskottet för ett arbete där hotellen får se över hela sin verksamhet utifrån ett miljöperspektiv. Vi blev certifierade inom ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö i april 2012. I dagsläget är vi på mycket god väg att nå våra mål, men vårt arbete är inte slut. För att bli ISO- certifierad innebär att man ska ständigt förbättra sig. Våra certifikat: PDF

Hur blir ett hotell ISO-certifierat?

ISO är ett exempel på en standard som finns både nationellt som internationellt, och som enbart kan bestämmas och godkännas av ett så kallat standardiseringsorgan. ISO 14001 är baserad på en kontinuerlig förbättringscykel där organisationer uppmuntras att ständigt förbättra sina miljöledningsrutiner. Att bli ISO-certifierat innebär för hotellens att de ska uppnå vissa mål t.ex. gränsvärden i form av energiförbrukning, vattenförbrukning, användning av kemiska produkter och avfallssortering.

Vad har en ISO-certifiering för effekt?

Många gäster och kunder efterfrågar miljövänligare alternativ för sitt boende och konferenser och vill ha bevis på hotellens höga kvalitet. För vårt hotell är det självklart att vara en förebild och ett gott föredöme för andra verksamheter inom detta område.

Vilka miljöområden vårt arbete byggas på?

Energi – Engagerad personal som agerar miljövänligt. Vatten – Engagerad personal som tänker miljövänligt och informerar gäster. Avfall – Sortering av matavfall, plast, metall, papper, glas i det dagliga arbetet. Kemikalier – Så lite kemikalier till städning, diskning och tvätt som det är praktiskt möjligt. Närproducerad och ekologisk- Regionala livsmedel så långt det är möjligt, miljömärkta produkter

Vad gör vi för kvalitetsarbete på hotellet?

Vi här på Hovs Hallar erbjuder våra gäster högkvalitativ mat med råvaror från Bjäre och boende i lugn och harmonisk miljö. Vår fokus är nöjda gäster, som får en upplevelse utöver det vanliga.

Viktiga milstolpar i miljöarbetet

  • Vi har minimerat mängden av engångsförpackningar t.ex. tvål på rum, smör, marmelad till frukosten.
  • Vi strävar efter att minska mängden av osorterade avfall per ton/år genom att sortera metall, kontorspapper, plast mm, detta har vi minskat med 29%.
  • Vi strävar efter att minska användning av kemikalier och ta bort kemikalier som man inte behöver använda t.ex. för fönster och speglar använder vi vatten och diskmedel istället för fönsterputsmedel.
  • Vi var med i Nearly Zero Energy Hotels projekt och var bland 5 utvalda hotell. Energikartläggning av verksamheten av ÅF.
  • MSC märkt fisk är 62% av de totala inköpen som sker på hotellet
  • Ekologiska och närproducerade råvaror 45%.
  • Vi har minskat mängden vatten med 20% samt energi med 30%. 
  • Vi har ingått i ett samarbete med NSR som driver ett projekt som kallas ”Kök som räddar käk” sedan dess har vi minskat matavfallet med 18%.
  • Vi tänker på miljö genom att endast byta lakan varannan dag för gäster som stannar längre.

This post is also available in: Danska