ISO- certifiering inom Miljö/Kvalitet

Vi har sedan många år haft som vision att vara ett miljövänligt alternativ för våra hotellgäster. Vi ligger i ett naturreservatsområde därför det känns helt naturligt. Arbetet för att skapa ISO-system har påbörjat i 2011. Det har varit startskottet för ett arbete där hotellen får se över hela sin verksamhet utifrån ett miljöperspektiv. Vi blev certifierade inom ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö i april 2012. I dagsläget är vi på mycket god väg att nå våra mål, men vårt arbete är inte slut, för att bli ISO- certifierad innebär att man ska ständigt förbättra sig.

Varför gjorde vi ISO på Hotel Hovs Hallar?

Dra kunder som var viktiga för oss
Naturreservatsområde
Viktig anläggning för kommunens platsmedvetna område

Hur blir ett hotell ISO- certifierat?

ISO är ett exempel på en standard som finns både nationellt som internationellt, och som enbart kan bestämmas och godkännas av ett såkallat
standardiseringsorgan. ISO 14001 är baserad på en kontinuerlig förbättringscykel där organisationer uppmuntras att ständigt förbättra sina miljöledningsrutiner. Att bli ISO-certifierat innebär för hotellens att de ska uppnå vissa mål t.ex. gränsvärden i form av energiförbrukning, vattenförbrukning, användning av kemiska produkter och avfallssortering.

Vad har en ISO certifiering för effekt?

Många gäster och kunder efterfrågar miljövänligare alternativ för sitt boende och konferenser och vill ha bevis på hotellens höga kvalitet. För vårt hotell är det självklart att vara en förebild och ett gott föredöme för andra verksamheter inom detta område.

Vad är Hovs Hallar’s Kvalitets och Miljöhandbok?

HH genom att definiera kvalitets/miljö policy och mål, verksamhetsprocesser, arbetsrutiner och checklistor, utformar en kvalitets och miljöledningssystem som samlas i en handbok.

Vilka miljöområden vårt arbete byggas på?

Energi – Engagerad personal som agera miljövänligt.
Vatten – Engagerad personal som tänka miljövänligt, information till gäster ”lapp i badrum om handdukar”
Avfall – Sortering av matavfall, plast, metall, papper, glas i det dagliga arbetet.
Kemikalier – Så lite kemikalier till städning, diskning och tvätt som det är praktiskt möjligt.
Närproducerad och ekologisk- Regionala livsmedel så långt det är möjligt, miljömärkta produkter

Vad gör vi för Kvalitetsarbete på hotellet?

Vi här på Hovs Hallar erbjuder våra gäster högkvalitativ mat med råvaror från Bjäre och boende i lugn och harmonisk miljö. Vår fokus är nöjda gäster, som får en upplevelse utöver det vanliga.

Viktiga milstolpar miljöarbete

2011-2012

Vi slutförde lång arbetet med att bygga ISO 9001 och ISO 14001 ledningssystem och gick genom certifiering processen. Det innebär att vi är Kvalitets- och miljöcertifierade från april 2012
Vi införde källsortering av biologisk/farligtavfall från mars 2012
Enligt avtalet med SITA: organiskt avfall: 11 ton/år, övriga avfall (osorterat): 0,014 (kg/gästnatt)
Vi höjde vår Kundtillfredsställelsen Index från 3.5 till 4.1
Vi utbildat personal inom miljö och kvalitet för att öka medvetenheten om miljö och hållbarhet.
Vi börjat mätta kemikaliförbrukning samtidigt bytte stor mängt kemikalier till dem som är märkta med EU-blomman, Svanen
disk & torkmedel -miljömärkta produkter 2011: 92,08% och 2012: 96,27%; 2013: 92,39%
städ & sanitet – miljömärkta 2011: 91,85% och 2012: 90 %, 2013: 43,23%
tvätt medel- miljömärkta 2011: 100 % och 2012: 100 %; 2013: 100,00%
Vi har minimerad mängden av engångsförpackning (t.ex. tvål på rum, smör, marmelad till frukost)

2012-2013

Från maj 2013 har vi börjat sortera flera faktorer som metall, kontors papper och plast. Vi strävar efter att minska mängden av osorterade avfall per gästnatt om man jämföra med senaste år.
Vi införde nya rutiner för att rapportera in avvikelser vilket ska ledda till en höjning av antalet inrapporterade avvikelser
Vi stävar efter att minska användning av kemikalier/öka medvetenhet bland personalen. Dra ner dosering av kemikalier, ta bort kemikalier som man behöver inte använda t.ex. för fönster och speglar vatten och diskmedel istället för fönsterputsmedel.
Vi kontinuerlig kontrollerar energi- och vattenförbrukning och trender.
Minskning av vattenförbrukning med 3 l/gästnatt (2012: 288 liter/gästnatt) om man jämföra med 2011
Minskning av energianvändning med 6,9 % = 7,27 KWh/gästnatt om man jämföra med 2011
Vi har börjat kontrollera i hur många procent vårt råvaruinköp sker närproducerat . Under 2012-2013 ca 20 -25 % regionala livsmedel/drycker av den totala årliga inköpsvolymen var närproducerat som motsvarar 10 huvudingredienser eller fler.
Under sommaren alla grönsaker och frukt är lokala (dels odlar vi själva som potatis, broccoli, rödbetor, morot, gröna ärtor), bröd kommer från Boarp, kyckling köper vi på Bjäre, champinjonen i Ängelholm och sparris i Torekov (40 % närproducerat produkter).
Vi ska systematiskt öka andelen närproducerade råvaror

2013 Bytt av panna till mer miljövänlig. Vi använder förnybara energikällor för uppvärmning och varmvatten: biobränsle som spannmål

2013-2014

Vi har kontrollerad hur många procent av våra råvaror är producerad ekologisk (ca.0,5 %). Vi ska systematiskt öka andelen ekologiska råvaror . Vår strävan är att 20 % av våra råvaruinköp sker ekologiskt inom 3 år om man jämföra med mars 2014
Vi utbildat personal inom miljö och kvalitet för att öka medvetenheten om miljö och hållbarhet. Introduktion och utbildning av nyanställda.
Vi kontinuerlig kontrollerar energi- och vattenförbrukning och trender.
Minskning av energianvändning med 13,3 % =5,73 KWh/gästnatt om man jämföra med 2012
Minskning av vattenförbrukning med 30 l/gästnatt om man jämföra med 2012
Minskning av kemikaliförbrukning med 9,5 gram/gästnatt =24,3%
Vi strävar efter att minska mängden av osorterade avfall per gästnatt om man jämföra med senaste år. Vi har börjat mätta hur många kg matavfall per år kastar vi i köket.

2014-2015

Vi har ingått i Nearly Zero Energy Hotels projekt och var bland 5 utvalda hotell. Energikartläggning av verksamheten av ÅF.

2015-2016

Frukosten är KRAV-certifierad 16,6 % ekologiska råvaruinköp och ca 20 % närproducerad av de totala inköpen som sker på hotellet

2016-2017

MSC märkt fisk är 16,6 % av de totala inköpen som sker på hotellet
Ekologiska och närproducerade råvaror 36,8 %
Minskning mängden av osorterade avfall 16,6 % (ton/år) om man jämför med senaste året