MILJÖPOLICY

Vi lever som företag på att sälja upplevelser. Den största upplevelsen är vårt Bjäre och de produkter som kommer härifrån. Vi arbetar dagligen med att se till att vår miljö förblir en oförglömlig sådan genom vårt miljöarbete.

Hovs Hallar skall vara ett miljöanpassat företag som ser till naturens och människans bästa i ett långsiktigt perspektiv.

Det är viktigt att bidra till att vår värld lever vidare länge. Därför vi skall driva vår verksamhet på ett miljövänligt sätt genom att:

  • Reducera och effektivisera energi- och resursanvändningen
  • Använda grön el
  • Skydda miljön genom att förebygga föroreningar och arbeta för hållbar framtid
  • Våra råvaruinköp sker till största delen närproducerat/ekologiskt
  • Arbeta med miljövänliga rengöringsmedel såsom ekohygienprodukter samt minska användning av kemikalier
  • Källsortera i minst fyra fraktioner

Grunden för vårt miljöarbete formas av att det vi vill och kan göra genom att aktivt miljöarbete som uppfyller kraven i ISO 14001 samt de miljölagar som berör oss.

Förebyggande miljöarbete såväl som ständiga förbättringar ingår i vår målsättning och att tillgodose de krav omvärlden ställer på oss.